Högkostnadsskydd
 
De flesta läkemedel omfattas av högkostnadsskyddet. Det betyder att läkemedlet är subventionerat via skattemedel och att staten betalar en del av kostnaden. I högkostnadsskyddet ingår läkemedel av olika slag, men även förbrukningsartiklar, preventivmedel och annat.
 
Dessutom ingår vissa receptfria läkemedel i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet gäller under en 12-månadersperiod från första inköp.
 
Läs mer om Högkostnadsskyddet på: >>TLV>>